Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd

Canolfan Dreftadaeth Cae'r Gors

Gallwch ymweld â Chae'r Gors, a fu'n gartref i'r llenor Kate Roberts. Trwy ffilm, ystafell ddehongli hanes yr ardal gyda'r offer diweddaraf, a thaith o gwmpas y tŷ a ddodrefnwyd fel yr oedd 100 mlynedd yn Ôl, cewch olwg ar ffordd o fyw unigryw'r tyddynwyr/chwarelwyr.

Canolfan Dreftadaeth Cae'r Gors Statistics: 83 click throughs, 3445 views since start of 2022

Useful Information

News & Special Offers

Entrance Charge

Opening Times

Contact Details

Our Website

Canolfan Dreftadaeth Cae'r Gors
Rhosgadfan Caernarfon Gwynedd LL54 7EY Wales
phone: 01286 831715

Site Information

Hawlfraint © 2022 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community