Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd

Traeth Dinas Dinlle

Chwe milltir i'r de o Gaernarfon, (dilynwch yr arwyddion oddi ar yr A499) fe welwch draethau Baner Las helaeth Dinas Dinlle. Maent yr un mor boblogaidd gan ymwelwyr ag ydynt gan bobl leol, ac mae caffis a siopau difyr yno - diwrnod i'r brenin i bawb o'r teulu. Ac fe gewch gyfle gwych i bysgota am ddraenogiaid y mÔr gyda'r nos.

Traeth Dinas Dinlle Statistics: 0 click throughs, 3652 views since start of 2022

Useful Information

News & Special Offers

Entrance Charge

Opening Times

Contact Details

Our Website

Traeth Dinas Dinlle
Caernarfon Gwynedd LL54 5TW Wales
phone:

Site Information

Hawlfraint © 2022 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community