Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd
shopping in the Brecon Beacons

Siopau: Celf, Crefftau ac Anrhegion

Os mai siopa yw eich diléit, yna mae gan ganol tref Caernarfon ddigon i'w gynnig i chi. Mae'r dref yn frith o siopau, bwytai a chaffis lleol unigol ac arbenigol, gyda rhai siopau celf a chrefft lleol hefyd yn eu canol.

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano - anrheg arbennig, dilledyn ffasiynol neu ddillad awyr agored, cynnyrch neu roddion a chrefftau lleol o safon, neu nwyddau bob dydd, rydych yn siŵr o ddod o hyd iddynt yn un o'n siopau a restrir isod.

Lotti & Wren

phone: 01286 677771

An independent boutique offering a unique range of homewares, gifts, clothing and children’s wear. Specialising in locally designed products.

Palas Print

phone: 01286 674631

Dewis eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg at ddant pawb. Gwasanaeth archebu sydyn. A beth am baned o de neu goffi tra’n pori’r silffoedd.

Panorama Ffotograffiaeth

phone: 01286 674140

Oriel gelf ffotograffig. Printiau mewn ffrâm, mownt a chynfas.
Gwasanaethau ffotograffig, fframio, argraffu a lluniau pasbort.

Siop y Plas

phone: 01286 671030

Rydym yn arbenigo mewn aur Cymreig a gemwaith Celtaidd - y brandiau gorau, gan gynnwys Sheila Fleet, Carrick, Ortak a setiau gemfaen unigryw Tegeirian. Croeso i chi ddod mewn i bori.

Blodyn Tatws

phone: 01286673002

Blodau ffres ar gyfer pob achlysur.

Siop Iard

phone: 01286 672472

Gemwaith, gwaith metel a chelf llechen wedi eu gwneud â llaw yn y gweithdy, a chyrsiau crefft amrywiol.

Barnet Pepper Cyf

phone: 01286 672717

Optometryddion ac ymarferwyr lensys cyffwrdd. Rydym yn darparu sbectolau, sbectolau haul o safon, lensys cyffwrdd, toddyddion a phopeth sydd ei angen arnoch i ofalu am eich llygaid. Mae dau optometrydd ar ddyletswydd i’ch gwasanaethu bob amser.

Peter Harrop

phone: 01286 673631

Optegydd. Profion llygaid, sbectolau, sbectolau haul, sbectolau clipio, gwaith trwsio ac ategolion.

Robert & Owen

phone: 01286 672387

Dewis helaeth o emwaith aur Cymru. Modrwyon dyweddïo a phriodas. Ymwelwch â ni ar gyfer yr anrheg arbennig yna!

Siop Llinos

phone: 01286 675741

Dillad isaf merched a dillad babi.

Gemwaith Jewellery Cymru

phone: 01286 675733

Gemwaith cyfoes a choeth, yn addas ar gyfer yr hen a’r ifanc. Setiau gemfaen unigryw. Croeso i chi ddod mewn i bori. Aur Cymreig o Glogau a CYM. Gwasanaeth trwsio.

Site Information

Hawlfraint © 2024 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community